Dầu hàng hải

Hiển thị một kết quả duy nhất

 • MORRISON Marine TBN 60

  MORRISON Marine TBN 60 là dầu động cơ Diesel hàng hải chất lượng cao, được phát triển dựa trên công nghệ và hệ phụ gia tiên tiến của Mỹ tạo nên sản phẩm bôi trơn có tính năng vượt trội hơn so với các loại dầu nhớt thông thường. Với chỉ số kiềm tổng  tương đối cao (chỉ số kiềm 60 ), phù hợp dùng cho động cơ hàng hải trung tốc công suất riêng lớn, tốc độ trung bình, sử dụng nhiên liệu nặng (có hàm lượng lưu huỳnh dưới 1.2%). Đặc biệt thích hợp cho điều kiện vận hành có hệ số chịu tải cao trong hàng hải.

   

  Danh mục:
 • MORRISON Marine TBN 70

  MORRISON Marine TBN 70 là dầu động cơ Diesel hàng hải chất lượng cao, được phát triển dựa trên công nghệ và hệ phụ gia tiên tiến của Mỹ tạo nên sản phẩm bôi trơn có tính năng vượt trội hơn so với các loại dầu nhớt thông thường. Với chỉ số kiềm tổng  tương đối cao (chỉ số kiềm 70 ), phù hợp dùng cho động cơ hằng hải trung tốc công suất riêng lớn, tốc độ trung bình, sử dụng nhiên liệu nặng (có hàm lượng lưu huỳnh dưới 1.2%). Đặc biệt thích hợp cho điều kiện vận hành có hệ số chịu tải cao trong hàng hải.

  Danh mục:
 • MORRISON MARINE TBN 50

  MORRISON Marine TBN 50 là dầu động cơ Diesel hàng hải chất lượng cao, được phát triển dựa trên công nghệ và hệ phụ gia tiên tiến của Mỹ tạo nên sản phẩm bôi trơn có tính năng vượt trội hơn so với các loại dầu nhớt thông thường. Với chỉ số kiềm tổng  tương đối cao (chỉ số kiềm 50), phù hợp dùng cho động cơ hằng hải trung tốc công suất riêng lớn, tốc độ trung bình, sử dụng nhiên liệu nặng (có hàm lượng lưu huỳnh dưới 4%). Đặc biệt thích hợp cho điều kiện vận hành có hệ số chịu tải cao trong hàng hải.

   

   

  Danh mục:
 • MORRISON MARINE TBN 12

  MORRISON Marine TBN 12 là dầu động cơ Diesel hàng hải chất lượng cao, được phát triển dựa trên công nghệ và hệ phụ gia tiên tiến của Mỹ tạo nên sản phẩm bôi trơn có tính năng vượt trội hơn so với các loại dầu nhớt thông thường. Với chỉ số kiềm tổng  tương đối cao (chỉ số kiềm 12), phù hợp dùng cho động cơ hàng hải trung tốc công suất riêng lớn, tốc độ trung bình, sử dụng nhiên liệu nặng (có hàm lượng lưu huỳnh dưới 1.2%). Đặc biệt thích hợp cho điều kiện vận hành có hệ số chịu tải cao trong hàng hải.

   

   

   

  Danh mục:
 • MORRISON Marine TBN 40

  MORRISON Marine TBN 40 là dầu động cơ Diesel hàng hải chất lượng cao, được phát triển dựa trên công nghệ và hệ phụ gia tiên tiến của Mỹ tạo nên sản phẩm bôi trơn có tính năng vượt trội hơn so với các loại dầu nhớt thông thường. Với chỉ số kiềm tổng  tương đối cao (chỉ số kiềm 40 ), phù hợp dùng cho động cơ hàng hải trung tốc công suất riêng lớn, tốc độ trung bình, sử dụng nhiên liệu nặng (có hàm lượng lưu huỳnh dưới 1.2%). Đặc biệt thích hợp cho điều kiện vận hành có hệ số chịu tải cao trong hàng hải.

   

   

  Danh mục:
 • MORRISON Marine TBN 30

  MORRISON Marine TBN 30 là dầu động cơ Diesel hàng hải chất lượng cao, được phát triển dựa trên công nghệ và hệ phụ gia tiên tiến của Mỹ tạo nên sản phẩm bôi trơn có tính năng vượt trội hơn so với các loại dầu nhớt thông thường. Với chỉ số kiềm tổng  tương đối cao (chỉ số kiềm 30), phù hợp dùng cho động cơ hàng hải trung tốc công suất riêng lớn, tốc độ trung bình, sử dụng nhiên liệu nặng (có hàm lượng lưu huỳnh dưới 1.2%). Đặc biệt thích hợp cho điều kiện vận hành có hệ số chịu tải cao trong hàng hải.

   

   

   

  Danh mục:
Translate »