DANH SÁCH ĐẠI LÝ MORRISON TẠI CÁC TỈNH THÀNH TRONG CẢ NƯỚC

      VĂN PHÒNG PHÍA BẮC
         NGƯỜI ĐẠI DIỆN: MR ĐINH NHẬT TÂN
 
           1. MORRISON HÀ NỘI ( TRỪ TỈNH HÀ TÂY CŨ )
           ĐẠI DIỆN: MR NGÔ TUẤN MẠNH

        2. MORRISON HÀ TÂY CŨ ( TRỪ HUYỆN PHÚ XUYÊN VÀ ỨNG HÒA )
            ĐẠI DIỆN: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÚ MINH KHANG 


  3. MORRISON VĨNH PHÚC
          ĐẠI DIỆN: MR ĐẠI VĂN XÂM - CÔNG TY CỔ PHẦN OIL MAX

     
4. MORRISON BẮC NINH
      ĐẠI DIỆN: MR NGUYỄN HỒNG HÀ

      5. MORRISON HƯNG YÊN
         ĐẠI DIỆN: MR ĐÀM XUÂN HÀ


         6. MORRISON HÀ NAM
            ĐẠI DIỆN: MR NGUYỄN VĂN KIÊN


         7. MORRISON HẢI DƯƠNG
           ĐẠI DIỆN: MR DƯƠNG VĂN LONG


           8. MORRISON HẢI PHÒNG
          ĐẠI DIỆN: MR NGUYỄN VĂN MINH

          9. MORRISON THÁI BÌNH
           ĐẠI DIỆN: MRS
 PHẠM THỊ HƯƠNG
       
     10. MORRISON NAM ĐỊNH
       ĐẠI DIỆN: ÔNG MẠNH
 
              11. MORRISON NINH BÌNH
                 ĐẠI DIỆN: MR TRẦN VĂN HÙNG
 
       12. MORRISON LÀO CAI
      ĐẠI DIỆN: ECOFOR


    13. MORRISON HÒA BÌNH
      ĐẠI DIỆN: MR NGUYỄN ĐỨC ANH


    14. MORRISON CAO BẰNG
         ĐẠI DIỆN: MR PHẠM VĂN TUẤN

15.     MORRISON LẠNG SƠN
        ĐẠI DIỆN: MR MINH


       16.  MORRISON THÁI NGUYÊN
              ĐẠI DIỆN: MR NGUYỄN VIỆT ANH

17.  MORRISON BẮC GIANG
        ĐẠI DIỆN: MR NGÔ VĂN THỊNH


       18. MORRISON QUẢNG NINH
             ĐẠI DIỆN: MR LÊ MẠNH CƯỜNG

  19.   MORRISON  PHÚ THỌ
          ĐẠI DIỆN: MR HÙNG


20.  MORRISON THANH HÓA
      ĐẠI DIỆN: MR PHẠM ÂN


21. MORRISON NGHỆ AN - HÀ TĨNH
     ĐẠI DIỆN: ÔNG LÊ TRỌNG LONG

22. MORRISON ĐÀ NẴNG
ĐẠI DIỆN: CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ SÔNG HÀN


     23. MORRISON GIA LAI
​          ĐẠI DIỆN: MR NGUYỄN XUÂN SƠN


         24. VĂN PHÒNG PHÍA NAM
           ĐẠI DIỆN: MR TRẦN HÙNG CƯỜNG
 
          25. MORRISON BÌNH DƯƠNG
          ĐẠI DIỆN: MRS ANH THI


          26. MORRISON BÌNH PHƯỚC
          ĐẠI DIỆN: MRS ANH THI


      27. MORRISON CAMPUCHIA
       ĐẠI DIỆN: MR TONY