CHỨNG NHẬN ISO 29001

      CHỨNG NHẬN ISO 29001

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đối với ngành Hoá dầu, Dầu Mỏ và Khí Đốt.

THÁCH THỨC KINH DOANH
Ngành công nghiệp hoá dầu, khí đốt và dầu mỏ là một trong những ngành có nguy cơ rủi ro mang tính thảm họa nhất. Nếu chất lỏng và khí nguy hiểm bị xử lý sai hoặc không được quản lý đúng cách, chúng có thể gây thiệt hại rất lớn đối với con người và môi trường. Vấn đề phức tạp nằm ở chỗ các nhà cung cấp dịch vụ và thiết bị trong ngành này lại nằm phân tán trên toàn cầu và hoạt động ở các nước kém phát triển và mang nhiều bản sắc văn hoá khác nhau. Vì vậy sẽ là cần thiết phải có một hệ thống toàn vẹn ở một mức độ cao để duy trì các hoạt động của ngành này diễn ra an toàn và suôn sẻ. Đây chính là mô hình lý tưởng cho các doanh nghiệp để góp phần bảo vệ đối với môi trường, cộng đồng và con người. Cách thức hiệu quả để tiến tới giải pháp hoàn hảo này chính là thông qua chứng nhận ISO 29001.
GIẢI PHÁP
Chứng nhận ISO 29001 là gì?
Các tiêu chuẩn quản lý chất lượng liên quan đặc thù đến ngành công nghiệp hoá dầu, khí đốt và dầu mỏ đã làm nên tiêu chuẩn ISO 29001. Tiêu chuẩn này có thể được xem như một chứng nhận độc lập, hoặc trong sự kết hợp với ISO 9001 – là chứng nhận về quản lý chất lượng chung cho tất cả các ngành công nghiệp trên thế giới. Xét về đặc tính, các hồ sơ của tiêu chuẩn ISO 29001 khác với tiêu chuẩn của ISO 9001. Yêu cầu của ISO 29001 tương tự như các đặc điểm của hệ thống API Q1, đặc biệt trong các đặc tính về kiểm soát,  các phương pháp để văn bản hoá, các khái niệm, mua hàng, đào tạo và các hoạt động chủ chốt khác của tổ chức. Các yêu cầu này cũng bao gồm các yêu cầu theo ngành nghề đối với việc thiết kế, phát triển, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ sản phẩm.

HỎI VÀ ĐÁP

  • Tổ chức nào quan tâm đến tiêu chuẩn này?

    ISO 29001 hiện phổ biến đối trong các lĩnh vực: sản xuất vật tư và thiết bị công nghiệp (bao gồm cả các nhà sản xuất theo chiều dọc của lĩnh vực này), cung cấp dịch vụ, mua sắm thiết bị, cung cấp vật tư và dịch vụ dầu mỏ, cũng như các tổ chức có thể sử dụng tiêu chuẩn này cho việc đánh giá và chứng nhận.

  • Làm thế nào để đạt được chứng nhận ISO 29001?

    Hiện nay, chứng nhận này có thể được xem như là một sự tự nguyện. Một số nhà sản xuất có thể đang áp dụng tiêu chuẩn ISO 29001 bởi do yêu cầu theo luật định hoặc theo yêu cầu của ngành nghề, giống như một sự truy xuất theo nguồn gốc. Tổ chức chứng nhận Bureau Veritas đề xuất rằng các tổ chức nên xem chứng nhận ISO 29001 như một sự mở rộng cho chứng nhận ISO 9001. Sự mở rộng này có thể được thực hiện bất cứ lúc nào, tốt hơn là khi lên kế hoạch tái đánh giá chứng nhận. Tuy nhiên, các tổ chức hoàn toàn có thể thực hiện chứng nhận ISO 29001 độc lập với chứng nhận ISO 9001.

  • Liệu sự áp dụng và tích hợp tiêu chuẩn ISO 29001 có đòi hỏi một sự đầu tư đáng kể hay không?

    Đối với một tổ chức trong ngành dầu mỏ, khí đốt và hoá dầu, phần lớn các yêu cầu đối với tiêu chuẩn ISO 29001 cũng là yêu cầu của chính khách hàng. Vì vậy, áp dụng tiêu chuẩn này sẽ không đòi hỏi phải đầu tư thêm nhiều công sức trong tổ chức và tạo lập hồ sơ.